کلوپ کبوتران مسافتی اسداباد

کلوپ کبوتران مسافتی اسداباد
میلاد سهرابی   ۰۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۵۶

قهرمان ۴۸۰کیلومتر هوایی از سمنان به اسدبادمربی میلادسهرابی