کلوپ کبوتران مسافتی اسداباد

کلوپ کبوتران مسافتی اسداباد
میلاد سهرابی   ۰۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۵

کبوتر اقای وحید نوروزی مسافت ۲۶۰کیلومتر هوای