کلوپ کبوتران مسافتی اسداباد

کلوپ کبوتران مسافتی اسداباد
میلاد سهرابی   ۰۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۱۲

کبوتر اقای محمد نوروزی مسافت ۲۱۰کیلومتر هوایی